Fotbollshörnan

Fokus på den lokala fotbollen

Thomas Sterner om Rosengård Norra IP: “Vi är fullt medvetna om att den har brister”

Fotbollshörnan kunde tidigare i veckan rapportera om de problem som Rosengård Norra IP har med sitt konstgräs. Mer om det kan du läsa här.

Vi fick kontakt med Eva Bertz som är ordförande i fritidsnämnden i Malmö Stad men hänvisade oss vidare till Fritidsförvaltningen. Vi skickade våra frågor vidare till Thomas Sterner som är avdelningschef på driftavdelningen under Fritidsförvaltningen.

– Planering av utveckling av de fotbollsplaner som ligger inom fritidsnämndens ansvar pågår löpande. Med ett par års mellanrum samlar fritidsnämnden ihop olika planeringsperspektiv i ett ärende om fotbollsplanernas utveckling. Ett sådant ärende togs upp i fritidsnämnden under våren. Jag bifogar det. (Finns länkade längst ner i artikeln).

– I det framgår att planeringen av utvecklingen utgår från flera olika perspektiv. Det handlar bland annat om fotbollens utveckling och behov, skolornas behov, utfasning av konstgräs och test av andra material med mera.

Redan 2016 lyfte föreningarna på idrottsplatsen frågan om problemen men blev inte åtgärdat då, hur kommer det sig? 

– Eftersom resurserna inte är oändliga behöver denna typ av utredningar göras för att säkerställa att så rätt prioriteringar som möjligt görs. Som framgår i det bifogade finns nu ett beslut om att lägga om konstgräsplanen på Rosengårds Norra Idrottsplats. Det nya materialet kommer att vara ett konstgräs med nedbrytbart granulat (sk BioFill) som är baserat på restprodukter från sockerrör. På så vis minskar vi mängden plaster på fotbollsplanen. Det är bra för miljön och för de som vistas på planen. 

Man säger att Rosengård Norra IP är en prioriterad fråga, men trots det kommer det andra konstgräsplaner i kommunen tidigare, hur kommer det sig? 

– Vi arbetar intensivt med att planen ska bli klar. Ambitionen är att den ska bli spelklar till hösten/vintern 2020. Allra senast under våren 2021. Vi kommer att hålla föreningarna informerade om hur arbetet fortlöper och om vi behöver justera tidsplanen.

– Under tiden får vi lägga resurser på att försöka hålla den befintliga planen i så gott skick som möjligt. Vi är fullt medvetna om att den har brister, och underhåller planen regelbundet. Skulle det visa sig att planen inte alls är spelbar, så kan vi komma i ett läge då vi får erbjuda lagen på Rosengårds Norra Idrottsplats andra planer att vara på fram till att den nya planen är på plats.

Hur ska ni gå vidare i frågan så föreningarna på Rosengård Norra IP kan spela på en hel plan och därmed undvika bli skadad på konstgräset?

– Det är positivt att verksamheten på Rosengårds Norra Idrottsplats har ökat de senare åren, bland annat till följd av konstgräset lades på den dåvarande grusplanen. Föreningarna och fritidsnämnden har gemensamma intressen och ser gärna en fortsatt utveckling av fotbollsverksamheterna i området.

Läs mer!

Rapport Utveckling av fotbollsplaner i Malmö(1932485)

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200408 – efter AU(1961424)

FOTBOLLSHÖRNAN TV:
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.