Fotbollshörnan

Fokus på den lokala fotbollen

Silly

Männen äger fortfarande makten- Jesper Fundberg om fotbollens hierarki


Jesper Fundberg är etnolog och lektor på Malmö Högskola. Han föreläser och har skrivit avhandlingar och böcker om genus, jämställdhet och även kopplat det med fotboll. När jag läste till idrottslärare hade jag äran att lyssna på honom vid upprepade tillfällen. Det han lärde oss om genus och jämställdhet sitter djupt i själen än idag. Att han är veckans krönikör på Fotbollshörnan är en stor ära för mig. Försök nu att ta till er hans text och reflektera kring den. Fotboll och jämlikhet, hur ser det egentligen ut?

Jag fick en fråga om att skriva en krönika. Om fotboll och jämlikhet, lite vagt formulerat men också inbjudande till att formulera det på egen hand. Personen som hörde av sig har hört mig föreläsa, undervisa och säkert också läst texter jag skrivit. Min forskning har, senaste tjugo åren, ofta rört sig kring idrott och makt i den meningen att frågor om till exempel sexism, rasism och homofobi bland pojkar och män i idrottens olika rum analyserats. Det borde alltså inte vara några problem att skriva en kort krönika. Jag kan frågorna, har lång erfarenhet och van att uttrycka mig i olika forum. Ändå tvekade jag.

Att peka på problem i samhället, vare sig det gäller inom idrott, i forskning, i ledning av myndigheter eller företag ställer krav. Jag vet en hel del om det. Om man pekar på problem som rör maktaspekter som sexism ställer det särskilda krav. Den som pekar på problem, gör analyser och formulerar behov av förändring av ordning som rör makt kommer att möta motstånd av ett slag som kräver något utöver det vanliga. Varför? Jo, för att den typen av makt som analysen handlar om berör på ett djupgående plan och ställer frågor om norm och avvikelse och får konsekvenser för människors och verksamheters, ofta outtalat och omedvetet, handlingsutrymme, resurser och positioner. Den form av maktanalys som jag, med många andra, arbetar med väcker ofta så mycket känslor att motståndet att höra analysen inte kan härbärgeras intellektuellt utan tar kraftfulla emotionellt uttryck. En del blir arga, andra frustrerade och några blir upprymda.

Fotboll har skapats av män och för män. Numera finns många kvinnor i fotbollens sammanhang. Men det finns trots den numerära förändringen en ordning i fotbollen, som inte alls är unik men väldigt tydlig, som ger pojkar och män privilegier. De spelar fotboll, i landslaget, i fotbolls-VM. De andra spelar flick– eller damfotboll, i damlandslaget och i dam-VM. När män gör något vet vi vad de gjort, när kvinnor gör något vet vi att det var kvinnor som gjorde det (och ofta oklart vad de gjorde). Ja, vad sker i dam-VM? Det är i första hand inte en språklig fråga, utan en fråga om makt. En makt som skapar tillvaron i relation mellan norm och avvikelse. Uppmärksamhet, resurser och prioriteringar riktas primärt mot, fördelas till förmån för pojkar och män. Inte för att någon har tänkt att det ska vara så, men det blir så. Det handlar om föreställningar om makt och kön: om manlig överordning. Den är inte avsiktligt, men påtaglig. En gång till: den är inte avsiktlig. Trots att maktanalysen pekar på föreställningar och ordningar så omvandlas ofta hela poängen till att peka ut individer. Tyvärr. Män inom fotbollen känner sig utpekade, uthängda och illa förtalade när maktanalys presenteras kring kön. Och det är olyckligt och pedagogiskt utmanande. Poängen med den typ av maktanalys som jag arbetar med handlar inte om individualisering, inte om avsikter eller om medvetna val. Maktanalys som rör över- och underordning rör sig kring de föreställningar som de flesta av oss lär sig, upprepar och lever med. Även jag. Föreställningar som handlar om att pojkar och män ses som givna, självklara och ”vanliga” – de spelar fotboll till exempel. Medan flickor och kvinnor ses som just flickor och kvinnor – något annat. Och när allt detta är sagt så kommer känslorna hos mottagare. Ordningen är rubbad. Och då måste man (i detta fall jag) vara beredd.

Bollen ligger där. Fritt fram att sparka till den. Tänk bara på att det kan bli årets mål likväl som det kan bli årets självmål.

--------------------------------------------------

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.